ضمانت نامه

تصویر شاخص

ضمانت نامه محصولات  صنایع روشنایی مهنور

صنایع روشنایی  مهنور عملکرد صحیح کلیه چراغهای خود را طبق شرایط این ضمانت نامه و با توجه به نظر کارشناسان شرکت ، در برابر هر گونه عیب و نقص فنی ضمانت می نماید و در صورت بروز مشکل در عملکرد چراغها، بدون دریافت وجهی در جهت رفع عیوب عمل نموده و نسبت به تعویض یا تعمیر قطعات آسیب دیده اقدام می نماید.

مدت زمان ضمانت محصولات :

صنایع روشنایی مهنور بر اساس شرایط ضمانت نامه ،عملکرد صحیح کلیه چراغهای LED  را به مدت 3 سال و سایر چراغها را به مدت 2 سال از تاریخ تحویل ضمانت می نماید .

شرایط عمومی ضمانت نامه :

1- جهت عملکرد صحیح محصولات ،  ضروری است که کلیه چراغها طبق دستورالعمل های ارایه شده ، نصب و به کار گرفته شوند. آسیب هایی که به دلیل عدم توجه به این دستورالعمل ها ، به چراغها وارد شوند شامل ضمانت نمی باشند .

2- کلیه عیوب و خرابی ناشی از حمل و نقل کالا شامل ضمانت نمی باشند.

3- صدمات ناشی از نوسانات شبکه برق ، شوک های الکتریکی ، حمل و نگهداری نادرست چراغها ، ضرب دیدگی و شکستگی قطعات ، شرایط فیزیکی نامناسب ( درجه حرارت بالا ، رطوبت زیاد ، تماس با مواد شیمیایی ، ……) و نفوذ آب به چراغها ( به استثناء چراغهای واترپروف و پرژکتور ها ) شامل ضمانت کالا نمی باشند.

4-  چراغهایی که به هر دلیلی مانند تغییر در ساختار یا قطعات، تعمیر و …… دستکاری شده  و یا برچسب نشانه گذاری آنها مخدوش شده باشد شامل ضمانت نمی باشند .

5- در مورد درایور های چراغهای LED ، ایجاد هرگونه آسیب و ایراد فیزیکی بر روی درایور و مدار آن ، رسیدن رطوبت به داخل درایور ، نوسان شدید برق ورودی ، وارد آمدن ولتاژ بیش از حد مجاز ، اتصال نادرست ورودی ها و خروجی های درایور ، باعث آسیب به درایور گردیده  و شامل ضمانت نمی باشند.

6- هزینه ارسال و دریافت چراغ و قطعات آسیب دیده  و یا هزینه ایاب و ذهاب مراجعه کارشناس یا سرویسکار به محل مشتری به عهده مشتری خواهد بود.