پروژه ها

تصویر شاخص

 1. دانشگاههاي علوم پزشكي یزد، آزاد اسلامي يزد، علوم و تحقيقات يزد، آزاد اسلامي بروجرد، آزاد اسلامي نيشابور، آزاد اسلامي ميبد ، آيت الله آملي شمال ، كلينيك دندانپزشكي بروجرد، علم و هنر يزد  پیام نور سیرجان و صدوق
 2. آسایشگاههاي سالمندان مهریز و اردكان
 3. بیمارستانهاي شهید صدوقی ، سیدالشهداء، دكتر مجیبیان ، افشار، شهداي كارگر ، حكيم جرجاني شمال و علوم پزشكي بيرجند
 4. درمانگاه فاطمه الزهراء و بقائی پور و افشار و حضرت قائم و مركز بهداشت بهاباد
 5. انتقال خون، استانداری، شهرداری و سازمان بهسازی و نوسازی یزد ، نظام مهندسي معدن و بهزيستي قزوين
 6. مجتمع هاي آموزشی خالقیه ، سیدالشهداء، جواد الائمه، پیام هدایت بم
 7. مجتمع فرهنگی ورزشی نشاط و مجتمع فرهنگی ورزشی رفاهی مهنور
 8. كانون مهد قرآن جواد الائمه یزد و حوزه علميه مهريز
 9. محصولات شركت ایران ترانسفو زنجان
 10. شركت كاشی اورست، نوآوران، نفيس كوير، پرسپوليس ، شيركوه و كارخانه برق زاویر – ذوب آهن اصفهان
 11. شركت فرش پارند و یزد سرنگ
 12. شركت صنایع مفتولی فخر ، شركت یزد پیچ ، میخ سازی یزد شركت آداك پلاست ،  شركت بافندگی اطلس ، يكتا گرانول و پارس كويراروند ،  فرآورده های نسوز پارس و گندله سازي اردكان و معدني صنعتي چادرملو
 13. سازمان موقوفات یزد و كرمان و صنايع دفاع
 14. شركت ملی پخش فرآورده های نفتی یزد، شركت گاز يزد و آتش نشاني
 15. مجتمع تجاری شقایق، ستاره يزد، ميلادنور ومجتمع تجاری اداری سپهر و فروشگاه زنجیره ای 15 خرداد یزد و رفاه
 16. شعب بانك صادرات، ملي ، سپه و مسكن
 17. سازمان نوسازی مدارس یزد، قم، اراك و كردستان
 18. خانه كارگر یزد
 19. اداره كل زندانهاي نيشابور
 20. نيروگاه اتمي بوشهر و …..